Video giới thiệu

ĐEM ĐẾN

GIẢI PHÁP MARKETING

TOÀN DIỆN NHẤT

Đăng ký bộ nhận diện thương hiệu như thế nào? 

Một doanh nghiệp khi đến với thị trường đều mang trên mình một “bộ nhận diện thương hiệu”. Trong đó sẽ bao gồm: logo nhận diện thương hiệu, tên thương hiệu, slogan thương hiệu,… Có như vậy thì khách hàng mới nhận ra đâu là sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp bạn.  Tuy nhiên […]

7 LÝ DO LOGO NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

logo nhan dien thuong hieu

Trong các cách hấp dẫn để tạo ra một thiết kế bộ nhận diện thương hiệu thành công của doanh nghiệp, logo được xem là một trong những bộ phận quan trọng cấu thành bộ nhận diện thương hiệu cao. Bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần logo riêng, nó như “gương mặt” đại diện […]