Video giới thiệu

ĐEM ĐẾN

GIẢI PHÁP MARKETING

TOÀN DIỆN NHẤT

OOH tiên phong trong hình thức quảng cáo

smar.vn – OOH tiên phong trong hình thức quảng cáo. Khi càng có nhiều người dân chuyển đến thành thị, ngoài TV, laptop và điện thoại thông minh, các nhà tiếp thị cần phải đưa quảng cáo của mình vượt khỏi các giới hạn. Video đang trở thành định dạng tối ưu nhất trong hành […]

Video content – Công cụ chốt sales nhanh nhất

smar.vn – Video content – Xu hướng của năm 2020. Khách hàng thường có phản hồi tốt với content có tính trực quan và vì thế video trở thành yếu tố quan trọng khi làm Marketing và cũng đừng bỏ qua live video (video trực tiếp). Theo thống kê trung bình, video phát trực tiếp […]