Dịch vụ hosting Smar

SMar không phải là đơn vị cung cấp host như các nhà cung cấp khác trên thị trường.
SMar hợp tác với các đơn vị hosting mạnh về công nghệ như AZDIGI, VIETNIX, INTERDATA, Vultr, để cung cấp các gói host chuẩn theo yêu cầu của SMar,
Các gói hosting do SMar cung cấp chỉ phục vụ cho đối tác hoặc khách hàng sử dụng nhóm dịch vụ của SMar.
Giá hosting đã bao gồm chi phí quản trị và xử lý sự cố khi bị tấng công hoặc nhiểm mã độc.

GÓI CƠ BẢN

SM Basic

Khởi nghiệp
210,000 VND Cho mỗi tháng
 • Dung Lượng 10GB SSD NVME(*)
 • Băng Thông Không Giới Hạn
 • 2 Addon Domain
 • 1 CPU Core
 • 2GB RAM
 • 20MB/s Disk I/O
 • Number Of Processes 120
 • Database Không giới hạn
 • Miễn Phí Chứng Thực SSL
 • Sao Lưu Dữ Liệu Hàng Tuần
 • Đa Phiên Bản PHP (PHP 5.x đến 8.1)
 • Phần Mềm Xử Lý Mã Độc Imunify360
Phổ biến

SM Pro

Doanh nghiệp vừa và nhỏ
290,000 VND Cho mỗi tháng
 • Dung Lượng 20GB SSD NVME(*)
 • Băng Thông Không Giới Hạn
 • 3 Addon Domain
 • 2 CPU Core
 • 2GB RAM
 • 20MB/s Disk I/O
 • Number Of Processes 120
 • Database Không giới hạn
 • Miễn Phí Chứng Thực SSL
 • Sao Lưu Dữ Liệu Hàng Tuần
 • Đa Phiên Bản PHP (PHP 5.x đến 8.1)
 • Phần Mềm Xử Lý Mã Độc Imunify360

SM LDEPAGE

Dành cho landingpage
125,000 VND Cho mỗi tháng
 • Dung Lượng 3GB SSD NVME(*)
 • Băng Thông Không Giới Hạn
 • 0 Addon Domain
 • 1 CPU Core
 • 1 GB RAM
 • 20MB/s Disk I/O
 • Number Of Processes 120
 • Database Không giới hạn
 • Miễn Phí Chứng Thực SSL
 • Sao Lưu Dữ Liệu Hàng Tuần
 • Đa Phiên Bản PHP (PHP 5.x đến 8.1)
 • Phần Mềm Xử Lý Mã Độc Imunify360

GÓI CHẤT LƯỢNG CAO

SM A

210,000 VND Cho mỗi tháng
 • 6GB dung lượng NVMe Enterprise U.2
 • 2 Addon Domain
 • 1 CPU Core
 • 2GB RAM
 • 100MB/s Disk I/O
 • Number Of Processes 120
 • Database Không giới hạn
 • Miễn Phí Chứng Thực SSL
 • Sao Lưu Dữ Liệu Hàng Tuần
 • Đa Phiên Bản PHP (PHP 5.x đến 8.1)
 • Phần Mềm Xử Lý Mã Độc Imunify360

SM B

290,000 VND Cho mỗi tháng
 • 10GB dung lượng NVMe Enterprise U.2
 • 3 Addon Domain
 • 2 CPU Core
 • 3GB RAM
 • 100MB/s Disk I/O
 • Number Of Processes 120
 • Database Không giới hạn
 • Miễn Phí Chứng Thực SSL
 • Sao Lưu Dữ Liệu Hàng Tuần
 • Đa Phiên Bản PHP (PHP 5.x đến 8.1)
 • Phần Mềm Xử Lý Mã Độc Imunify360

SM C

390,000 VND Cho mỗi tháng
 • 15GB dung lượng NVMe Enterprise U.2
 • 4 Addon Domain
 • 2 CPU Core
 • 4GB RAM
 • 100MB/s Disk I/O
 • Number Of Processes 120
 • Database Không giới hạn
 • Miễn Phí Chứng Thực SSL
 • Sao Lưu Dữ Liệu Hàng Tuần
 • Đa Phiên Bản PHP (PHP 5.x đến 8.1)
 • Phần Mềm Xử Lý Mã Độc Imunify360
Chúng tôi sẽ liên hệ quý khách trong giờ hành chính từ 08:00 - 18:00