Video giới thiệu

ĐEM ĐẾN

GIẢI PHÁP MARKETING

TOÀN DIỆN NHẤT

Brief thiết kế Logo có thật sự cần thiết hay không?

smar.vn – Brief thiết kế logo là bản thiên hướng sáng tạo, tóm tắt ngắn gọn về sản phẩm, mục tiêu, đối tượng khách hàng, thông điệp,…Điều này có thật sự cần thiết hay không? Và tại sao nhà thiết kế lại cần nhiều thông tin chỉ tiết trước khi thiết kế logo? Bạn vừa […]