CÔNG TY CỔ PHẦN EIJIKO

Lĩnh vực hoạt động: Trường học

Khu vực: TP.HCM

Giới thiệu: EIJIKO KINDERGARTEN cung cấp môi trường giáo dục chuẩn mực, không chỉ bao gồm cơ sở vật chất an toàn hiện đại theo tiêu chuẩn Nhật Bản, mà là môi trường nơi cả Cha Mẹ lẫn Giáo viên sẽ đồng hành cùng nhau tạo nên sự phát triển đủ đầy dành cho các đứa con trong tương lai.

Dự án hợp tác:

Thiết kế

Website

Smar-Ejiko-Website