CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC

Lĩnh vực hoạt động: Khai thác, xử lý và cung cấp nước

Khu vực: Bình Phước

Giới thiệu: Công ty Cấp thoát nước tỉnh Bình Phước chính thức đi vào hoạt động tháng 06/2001 với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu như: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và kinh doanh, Khoan thăm dò và khai thác nước ngầm; Thi công xây lắp sửa chữa công trình cấp thoát nước và dân dụng; Tư vấn, khảo sát, thiết kế, lập dự án, dự toán, đầu tư xây dựng, giám sát kỹ thuật các công trình cấp thoát nước và dân dụng; Kinh doanh vật tư và các dịch vụ chuyên ngành cấp thoát nước; Thu gom, vận chuyển và xử lý nước thải.

Dự án hợp tác:

Thiết kế