BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Ông Phan Huỳnh Anh

Giám Đốc

Chị Phạm Hoàng Minh Khánh

Phó Giám Đốc – Trưởng phòng Marketing

Nguyễn Quang Thắng

Trưởng phòng Dự Án

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Trưởng phòng Thiết Kế

Vũ Hoàng Dương

Trưởng phòng Code

Đàm Nguyễn Đức Tiến

Trưởng phòng Media

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

thao.nguyen@smentor.net

Nguyễn Thị Mai Thảo

Chuyên viên Thiết kế

nhunghong.nguyen@smentor.net

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chuyên viên Thiết kế

vi.nguyen@smentor.net

Nguyễn Thị Trúc Vi

Chuyên viên Thiết kế

tram.tran@smentor.net

Trần Thị Lê Trâm

Chuyên viên Marketing

quan.nguyen@smentor.net

Nguyễn Minh Quân

Chuyên viên Marketing

tien.dang@smentor.net

Đặng Quỳnh Tiên

Chuyên viên Marketing

hoa.nguyen@smentor.net

Nguyễn Sĩ Hòa

Chuyên viên Marketing

anh.tran@smentor.net

Trần Ngọc Anh

Chuyên viên Marketing

quyen.dao@smentor.net

Đào Thị Kim Quyên

Chuyên viên Marketing

huong.nguyen@smentor.net

Nguyễn Thị Thu Hương

Chuyên viên Marketing

uyen.luu@smentor.net

Lưu Thụy Diễm Uyên

Chuyên viên Marketing

khoa.huynh@smentor.net

Huỳnh Anh Khoa

Chuyên viên Marketing

hoa.nguyen@smentor.net

Nguyễn Thị Hảo

Chuyên viên Marketing

anh.phan@smentor.net

Phan Đăng Vân Anh

Chuyên viên Marketing

quynh.nguyen@smentor.net

Nguyễn Thị Quỳnh

Chuyên viên Marketing

thu.nguyen@smentor.net

Nguyễn Hiếu Anh Thư

Chuyên viên Media

thai.le@smentor.net

Lê Thành Thái

Chuyên viên Media

lam.hoang@smentor.net

Lê Hoàng Lâm

Chuyên viên Code

giang.nguyen@smentor.net

Nguyễn Tấn Hoàng Giang

Chuyên viên Code